DUESENBERG PUPS

Klare, twangy og superbalanserte med masse særpreg. De koster ganske lite også, kinderegg !! Vi viser frem de vi pleier å ha, altså våre favoritter.

Low wind humbucker med twang og klarhet
Low wind humbucker med twang og klarhet
Low wind P90 med mer twang og tørt uttrykk, passer i humbucker-ramme
Low wind P90 med mer twang og tørt uttrykk, passer i humbucker-ramme
Klassisk P90, fyldig men krystallklar, punchy mids
Klassisk P90, fyldig men krystallklar, punchy mids
Ekstremt åpen og dynamisk, passer i humbucker-ramme
Ekstremt åpen og dynamisk, passer i humbucker-ramme
Domino 90 noiseless, genial
Domino 90 noiseless, genial
Singlecoil i bucker-format, genial.
Singlecoil i bucker-format, genial.