KLASSISK GITAR
Gitarer fra en drøy tusing til en ny bil, vi får tak i alt.