KONTAKT

Sjøl om vi ikke ser helt gode ut så  har vi peil.......Velkommen til oss :)

gitarhusetoslosentrum

Kongens gate 14, 0153 Oslo

(+47) 22 91 03 20

vegar@gitarhuset.no