MARK BASS

Av bassamper har vi valgt å fokusere på Mark Bass, rett og slett fordi de er veldig allsidige, vellydende og myyye amp for kronene. Her viser vi bare toppene men vi har tilgang på hele det store utvalget til Mark Bass